Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ເວັບໄຊ ຂັ້ນສູນກາງ

ຫົວຂໍ້ ເບີ່ງ / ດາວໂຫລດ
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ເບີ່ງ
ລັດຖະບານລາວ ເບີ່ງ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເບີ່ງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເບີ່ງ

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້