Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຫົວຂໍ້ ເບີ່ງ / ດາວໂຫລດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິການໄປສະນີ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ດາວໂຫລດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ດາວໂຫລດ

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້