Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ເວັບແພລດຟອມ ອຸດົມໄຊ


ແມ່ນຮູບແບບລະບົບເວັບໄຊ ທີ່ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອເປັນໂຕແບບເວັບໄຊ ໃນການນຳໄປພັດທະນາເວັບໄຊຂອງບັນດາພະແນກການ ແລະ ຫ້ອງການຂອງລັດພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດ ໄພແນໃສ່ການເຜີຍແຜ່, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດດ້ວຍກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້