Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນ ຄົບຮອບ 159 ປີ (17 ພຶດສະພາ 1865-17 ພຶດສະພາ 2024) ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ນະວັດຕະກໍາດິຈິຕອນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ (Digital Innovation for Sustainable Development)” ຢ່າງສຸດໃຈ!

ລະບົບສົນທະນາພາກລັດ

ເປັນລະບົບໂປຣແກຣມສົນທະນາ ສະເພາະພາກລັດ ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານ, ສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ສົ່ງ ໃນຮູແບບຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ຜ່ານຊ່ອງທາງການສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ.

ລະບົບ Androidດາວໂຫລດ
ລະບົບ iOSດາວໂຫລດ
Desktophttps://g-chat.gov.la