Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ປະກອບມີ:

  1. ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ.
  2. ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ.
  3. ຂະແໜງດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ.
  4. ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້