Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ພາລະບົດບາດ


ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ ພຕສ " ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ"Department of Technology and Communications of Oudomxay Province" ເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “DTC” ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງແຂວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ ທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ວຽກ ງານໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ, ວຽກງານດີຈິຕ້ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນທົ່ວແຂວງ.

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້