Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຈະມີການຈຸດໄຮ່, ຈຸດສວນໃກ້ກັບແລວສາຍໂທລະສັບ (ສາຍໃຍແກ້ວ) ແລະ ສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ


ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການສື່ສານຕິດຂັດ ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງ 07 ເມືອງ ເພື່ອຊ່ວຍອອກ ແຈ້ງການໃຫ້ຄະນະພັກເຂດ, ອົງການປົກຄອງບ້ານຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານ ທີ່ເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນ ໃກ້ກັບ ແລວສາຍໂທລະສັບຜ່ານ ແລະ ສະຖານີຮັບ - ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ; ກ່ອນຈະມີການຈຸດໄຮ່, ຈຸດສວນ ຂອງປະຊາຊົນ, ແມ່ນໃຫ້ມີການເຂ່ຍອອກໄກຈາກແລວສາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແມັດຂື້ນໄປ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພດ້ານຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ້ລາມໄປເຖິງສາຍໂທລະສັບ (ສາຍໃຍແກ້ວ) ແລະ ສະຖານີຮັບ - ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ສັນຍານໂທລະສັບມີການຕິດຂັດ, ເປ່ເພ, ເສຍ ຫາຍ ແລະ ກໍ່ສິ້ນເປືອງງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເວລາຈຸດໃຫ້ເຝົ້າລະວັງຕິດຕາມລະອຽດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ລາມ ຖ້າເຂດໃດຫາກບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ແມ່ນໃຫ້ໂທແຈ້ງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ່ວນຕາມ ເບີໂທລະສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ 020 2235 8008
  • ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳກັດ 020 9988 3810
  • ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ 020 5453 2555

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້